Zoznam pracovníkov

Meno / Pozícia E-mail Telefón
Antal, Iryna doc. Mgr., PhD.
iryna.antal@saske.sk
Antošová, Andrea RNDr., PhD.
samostatný vedecký pracovník
antosova@saske.sk 055/7922345,7204131 (3.06, BUL6)
Babál, Dominik Mgr., PhD.
babal@saske.sk
Bačkai, Július Ing.
doktorand
backai@saske.sk č.d. 19C (PA 9)
Baláž, Ján Ing., PhD.
Samostatný vedecký pracovník
jan.balaz@saske.sk +421-55-7922377, č.d.: 2.06 /
Baloghová, Monika
055/ 7922201
Baťková, Marianna RNDr., PhD.
samostatný vedecký pracovník
batkova@saske.sk 055/792 2239, č.d. 521, (W47)
Bednarčík, Jozef RNDr., PhD.
Bednáriková, Zuzana RNDr., PhD.
bednarikova@saske.sk 055/7922350,7204137(2.09, BUL6)
Béreš, Albín
Bílek, Richard Ing.
bilek@saske.sk 055/7922205, č.d. 227 (W47)
Bobík, Pavol RNDr., PhD.
vedúci oddelenia OKF
bobik@saske.sk 055/7204122, č.d. 2.13 (B2)
Borovská, Barbora RNDr.
doktorand
spodniakova@saske.sk 055/7922350, 7204137 (2.09 BUL6)
Brasová, Marcela Ing.
marcela@saske.sk 055/7922205, č.d. 227 (W47)
Csach, Kornel RNDr., CSc.
csach@saske.sk 055/7922210, č.d. 520 (W47)
Človečko, Marcel RNDr., PhD.
samostatný vedecký pracovník
clovecko@saske.sk 055/ 7922304, č.d. 21A (PA 9)
Diko, Pavel Ing., DrSc., akademik US Slovenska
Vedúci Oddelenie Materiálovej fyziky
dikos@saske.sk 055 / 7922272, č. d. 511 (W47 A)
Doliničová, Michaela Ing.
dolinicova@saske.sk
Dzurová, Martina Mgr.
dzurova@saske.sk
Farkašovský, Pavol RNDr., DrSc.
farky@saske.sk 055 / 7922228, č.d. 517 (W 47)
Fedorová, Viktória Mgr.
PhD študent
fedorova@saske.sk
Fedunová, Diana RNDr., PhD.
vedúca Oddelenia biofyziky
fedunova@saske.sk 055/792 2336 (1.12a, BUL6)
Flachbart, Karol doc. RNDr., DrSc., akademik US Slovenska
vedúci vedecký pracovník
flachb@saske.sk 055/ 7922307, č.d. 16 (PA 9)
Gabáni, Slavomír doc. RNDr., PhD.
vedecký tajomík
gabani@saske.sk 055 / 7922303, č. d. 21B (PA 9)
Gábor, Dušan Ing.
technický pracovník
gabor@saske.sk 055/ 7922394, č.d. 25A (PA 9)
Gančár, Miroslav RNDr., PhD.
vedecký pracovník
gancar@saske.sk 055/7922350 [B6; 2.09]
Garčárová, Ivana RNDr.
doktorand
garcarova@saske.sk 055/7922345,7204131 (3.06, BUL6)
Gažová, Zuzana doc. RNDr., DrSc.
riaditeľka
gazova@saske.sk 055/7922200, 7204135 (2.08, BUL6
Gmitra, Martin RNDr., PhD.
gmitra@saske.sk
Goliáš, Kamil Ing.
doktorand
golias@saske.sk
Hnatič, Michal prof. Dr.h.c. RNDr., DrSc.
vedúci vedecký pracovník
hnatic@saske.sk, neplatenevolno 055 / 7922226, č.d. 320 (W 47)
Hnatičová, Gabriela
kozakova@saske.sk, neplatenevolno 055/7922202 č.d 225 (W47)
Ivančáková, Martina
055/7922335,7204132 (2.14, BUL6)
Ivanišová, Anna
knizfyz@saske.sk 055/7922229
Jakubčin, Miloš RNDr., PhD.
vedecký pracovník
jakubcin@saske.sk
Jurčišin, Marián RNDr., PhD.
jurcisin@saske.sk 055 / 7922207, č.d. 321 (W 47)
Jurčišinová, Eva RNDr., PhD.
jurcisine@saske.sk 055 / 7922207, č.d. 321 (W 47)
Jurčo, Ivan
jurco@saske.sk 055/7922211
Juríková, Alena RNDr., CSc.
Zástupkyňa riaditeľa
akasard@saske.sk 055/7922209, č.d. 519 (W47)
Jurko, Peter
055/7204128
Kačmarčík, Jozef RNDr., PhD.
samostatný vedecký pracovník
kacmarci@saske.sk 055/ 7922306, č.d. 20C (PA 9)
Kaliňák, Peter RNDr., PhD.
vedecký pracovník
kalinak@saske.sk 055/7922221 č.d. 325 (W 47)
Karpets, Maksym Mgr.
doktorand
karpets@saske.sk 055/7922236, č.d. 421 (W47)
Kaur, Ravneet MSc.
kaur@saske.sk
Khmara, Iryna RNDr., PhD.
samostatný vedecký pracovník
khmara@saske.sk 055/7922232, č.d. 417 (W47)
Kočan, Viktor Ing.
Vedúci oddelenia CITKE
kocan@saske.sk 055/7922205, č.d. 227 (W47)
Kočanová, Valéria Ing.
kocanova@saske.sk 055/7922204 č.d 226 (W47)
Koneracká, Martina Ing., CSc.
konerack@saske.sk 055/7922258 č.d. 606 (W47/A)
Kopčanský, Peter doc. RNDr., CSc.
kopcan@saske.sk +421 55 7922259 č.d. 616 (W47/A)
Koribanič, Juraj
055/7922115
Košuth, Filip Mgr.
doktorand
kosuth@saske.sk
Kováč, Jozef RNDr., CSc.
veduci vedecky pracovnik
jkovac@saske.sk 055/ 792 2316, č.d. 006 (PA9)
Koval, Pavol
kovalp@saske.sk 055/7922201
Kovalik, Martin Mgr., PhD.
Vedecký pracovník
kovalik@saske.sk 055/7922232, č.d. 417, 4.p.(W47)
Kozáková, Miroslava Ing.
furinova@saske.sk 055/7922202 č.d 225 (W47)
Králik, Ivan RNDr., CSc.
vedúci oddelenia
kralik@saske.sk 055/7922221 č.d. 327/2 (W 47)
Krivda, Marián Ing., PhD.
krivda@saske.sk
Kubacková, Jana RNDr., PhD.
vedecký pracovník
kubackova@saske.sk 055/792 2351 (1.09b, BUL6)
Kubančák, Ján Ing., PhD.
kubancak@saske.sk
Kubovčíková, Martina RNDr., PhD.
vedecký pracovník
kubovcikova@saske.sk 055/792 2262, č.dv. 607 (W47/A)
Kuchárová, Veronika Mgr., PhD.
vedecký pracovník
kucharova@saske.sk 055 / 792 2268, č. d. 512 (W47A)
Kuľka, Peter Ing.
kulka@saske.sk 055/7922222 č.d. 324(W 47)
Kuľková, Ingrid Ing.
ingrid@saske.sk 055/7922216 č.d. 327/1 (W 47)
Kunca, Branislav Ing., PhD.
vedecký pracovník
kunca@saske.sk 055/ 7922275, č. d. 506 (W47/A)
Kupka, Martin RNDr., CSc.
kupkam@saske.sk 055 / 7922224, č.d. 517 (W 47)
Kurimská, Marcela
Kuzmiak, Marek Ing.
doktorand
kuzmiak@saske.sk č.d. 19C (PA 9)
Lacková, Veronika RNDr., PhD.
samostatný vedecký pracovník
gdovinova@saske.sk 055/7922233, č.d. 418 (W 47)
Langer, Ronald Mgr.
langer@saske.sk 052/4467071
Mackovjak, Šimon RNDr., PhD.
Samostatný vedecký pracovník
mackovjak@saske.sk +421-55-7922370
Marcin, Jozef RNDr., PhD.
marcin@saske.sk 055/ 792 2276, č.d. 509 (W47A)
Marek, Jozef RNDr., PhD.
marek@saske.sk 055/7922 342
Medeová, Marcela Ing.
technický pracovník
medeova@saske.sk 055/ 7922312, č.d. 18 (PA 9)
Miakota, Dmytro Mgr.
miakota@saske.sk
Mihalik, Marián RNDr., CSc.
vedúci Technologického laboratória OFMJ
mihalik@saske.sk 055/7922250, č.d. 423 (W47)
Mihálik, Matúš RNDr., PhD.
matmihalik@saske.sk 055/7922234, č.d. 419 (W47)
Milkovič, Ondrej doc. Ing., PhD.
omilkovic@saske.sk
Milkovičová, Jana Dr.rer.,nat, PhD.
Molčan, Matúš Ing., PhD.
samostatný vedecký pracovník
molcan@saske.sk 055/7922263, č.d. 608 (W47/A)
Musatov, Andrey MUDr., DrSc.
Vedúci vedecký pracovník
musatov@saske.sk 055/7922343 (3.04, BUL6)
Mušinský, Ján Mgr. , PhD.
musinsky@saske.sk 055/7922247 č.d. 322 (W 47)
Nemčík, Ján doc. RNDr., CSc.
nemcik@saske.sk 055 / 7922218, č.d. 326/1 (W 47)
Nulandaya, Limpat MSc
doktorand
limpat@saske.sk
Oganesyan, Koryun
oganesyan@saske.sk
Ondira, Ján
Onufriienko, Oleksandr RNDr., PhD.
vedúci skvapalňovača hélia
onufriienko@saske.sk IP 2309, 2394
Orendáč, Matúš RNDr., PhD.
vedecký pracovník
orendacm@saske.sk 055/ 7922302, č.d. 21A (PA 9)
Parmar, Oľga Mgr.
doktorandka
parmar@saske.sk
Pastirčák, Blahoslav RNDr., CSc.
slavo@saske.sk 055/7922366 č.dv. 2.14 (BUL2)
Paulovičová, Katarína Ing., PhD.
paulovic@saske.sk 055/7922261, č.d.604 (W47/A)
Pinčák, Richard RNDr., PhD.
samostatny vedecky pracovnik
pincak@saske.sk 055 / 7922226, č.d. 320 (W 47)
Piroš, Marián
Piroško, Imrich
pirosko@saske.sk 0557922380
Pirošová, Mária
Podopryhora, Oleksandr
doktorand
podoprigora@saske.sk č.d. 19C (PA 9)
Pribišová, Judita Ing.
pribisova@saske.sk 055/7922201 č.d 224 (W47)
Pristáš, Gabriel RNDr., PhD.
samostatný vedecký pracovník
gabriel.pristas@saske.sk 055/ 7922303, č.d. 21B (PA 9)
Pudlák, Michal RNDr., CSc.
pudlak@saske.sk 055/7204132 (1.12b, BUL6)
Radušovská, Monika Ing., PhD.
vedecký pracovník
kalmanova@saske.sk 055/ 7922268
Rajňák, Michal RNDr., PhD.
samostatný vedecký pracovník
rajnak@saske.sk 055/7922263, č.d. 608 (W47/A)
Rak, Dmytro Mgr., PhD.
vedecký pracovník
rak@saske.sk 055/ 7922211, č.d. 523 (W47)
Regeciová, Ľubomíra RNDr., PhD.
vedecký pracovník
regeciova@saske.sk 055 / 7922224, č.d. 517 (W 47)
Reiffers, Marián prof. RNDr., DrSc.
reiffers@saske.sk 055/ 7922317, 7922311
Remecký, Richard RNDr., PhD.
Vedecký pracovník
remecky@saske.sk 055/7922218
Samuely, Peter prof., RNDr., DrSc., akademik US Slovenska
vedúci vedecký pracovník
samuely@saske.sk 055/ 7922311, č.d. 20A (PA 9)
Samuely, Tomáš Mgr., PhD.
Sedlák, Marián RNDr., DrSc.
vedúci Laboratória experimentálnej chemickej fyziky
marsed@saske.sk 055/7922245 č.d. 522 (W47)
Sedláková, Dagmar
sedlakova@saske.sk 055/7922339,7204136 (2.07, BUL6)
Skyba, Peter RNDr., DrSc.
vedúci vedecký pracovník
skyba@saske.sk 055/ 7922313, č.d. 20B (PA 9)
Smieško, Juraj Mgr., PhD.
smiesko@saske.sk, neplatenevolno 055/7922222 č.d. 324 (W 47)
Smolko, Richard Mgr.
Solárová, Daniela
solarova@saske.sk
Sopková, Filoména RNDr., PhD.
sopkova@saske.sk 055/7922223 č.d. 323 (W 47)
Straka, Miloslav Ing.
strakam@saske.sk 055/7922216 č.d. 327/1 (W 47)
Strhárský, Igor Ing.
strharsk@saske.sk 055/7204123
Stríženec, Pavol RNDr., CSc.
člen Správnej Rady
strizene@saske.sk 055/7922217 č.d. 326/1 (W 47)
Szabó, Pavol Mgr., CSc.
vedúci CFNT
pszabo@saske.sk 055/ 7922306, č.d. 20C (PA 9)
Šefčíková, Martina Ing., PhD.
sefcikova@saske.sk 055/7922202
Šipošová, Katarína RNDr., Ing., PhD.
samostatný vedecký pracovník
siposova@saske.sk 055/7922345 (3.06, BUL6)
Škorvánek, Ivan RNDr., CSc.
vedúci oddelenia Aplikovaného Magnetizmu a Nanomateriálov
skorvi@saske.sk 055/7922274
Štefánik, Samuel
stefanik@ta3.sk 052/4467071
Štetiarová, Jana Mgr.
stetiaro@saske.sk 055/7204121
Štrbinová, Viera
strbinova-sekr@saske.sk 055/7922203 č.d 225 (W47)
Švarcbergerová, Dana
svarcb@saske.sk 055/7922339,7204136 (2.07, BUL6)
Tajkov, Zoltan , PhD.
tajkov@saske.sk
Timko, Ján
055/ 6221128
Timko, Milan RNDr., CSc.
timko@saske.sk 055/7922260, č.d.617 (W47/A)
Tomašovičová, Natália RNDr., CSc.
vedúca oddelenia fyziky magnetických javov
nhudak@saske.sk 055/7922271, č.d. 605 (W47/A)
Tomori, Zoltán doc. Ing., CSc.
samostatný vedecký pracovník
tomori@saske.sk 055/792 2340 (2.06, BUL6)
Tóth, Gabriel
Urbán, Jozef doc. RNDr., CSc.
jozef.urban@upjs.sk 055/234 2208 č.d. 337(PA9-1K)
Valušová, Eva RNDr., PhD.
valusova@saske.sk 055/7922334 (2.12, BUL6)
Vaník, Vladimír RNDr.
doktorand
vanik@saske.sk
Varga, Matej Ing.
odborny prac. s VŠ
mvarga@saske.sk
Vargaeštoková, Zuzana RNDr., PhD.
samostatný vedecký pracovník
pribulov@saske.sk 055/ 7922300, č.d. 17 (PA 9)
Vargová, Hana RNDr., PhD.
hcencar@saske.sk 055 / 7922237, č.d. 422 (W 47)
Vitushkina, Svitlana doc., PhD.
vitushkina@saske.sk
Vojtkova, Liudmila Ing., PhD.
vojtkova@saske.sk 0557922240
Volavka, Dominik Mgr.
Volochová, Daniela Mgr., PhD.
vedecký pracovník
volochova@saske.sk 055/792 2268
Zakuťanská, Katarína RNDr., PhD.
Vedecká pracovníčka
zakutanska@saske.sk 055/7922261, č.d. 604 (W47/A)
Závišová, Vlasta Ing., PhD.
zavisova@saske.sk 055/7922258 č.d. 606 (W47/A)
Zmorayová, Katarína Ing., PhD.
zmoray@saske.sk 055/7922240, č.d.H107 W47
Zolochevska, Kristina Mgr.
zolochevska@saske.sk