Súťaž mladých vedcov ÚEF SAV

  • Súťaž mladých vedeckých pracovníkov ÚEF SAV, v. v. i., 14.12.2022, Aula ústavov SAV, Watsonova 47, Košice .pdf
  • Súťaž mladých vedeckých pracovníkov ÚEF SAV do 35 rokov, 6.12.2021, on-line .pdf
  • Súťaž mladých vedeckých pracovníkov ÚEF SAV do 35 rokov, 9.12.2020, on-line .pdf
  • Súťaž mladých vedeckých pracovníkov ÚEF SAV do 35 rokov, 11.12.2019, Aula ústavov Watsonova 47, Košice (.pdf)

 

Štatút súťaže mladých vedeckých pracovníkov ÚEF SAV, v. v. i. do 35 rokov schválený 20.10.2009 (.pdf)