Súťaž mladých vedcov ÚEF SAV

  • Súťaž mladých vedeckých pracovníkov ÚEF SAV do 35 rokov, 11.12.2019, Aula ústavov Watsonova 47, Košice (.pdf)

Štatút súťaže mladých vedeckých pracovníkov ÚEF SAV do 35 rokov schválený 20.10.2009 (.pdf)