Oddelenie subjadrovej fyziky

Web stránka Oddelenia subjadrovej fyziky

Kliknutím na vyššie uvedenú linku opúšťate prostredie ústavnej stránky.

 

grid.jpg

Počítačová farma GRID Oddelenia subjadrovej fyziky pre výpočty v experimentoch fyziky elementárnych častíc: ALICE a ATLAS na urýchľovači LHC v ústave CERN Ženeva, CDF na urýchľovači Tevatron v ústave Fermilab Batavia a H1 v ústave DESY Hamburg (Virtual Organizations / VO = alice, atlas, cdf, hone).

ATLAS-JOB / IEPSAS-Kosice

ALICE MONITORING