Základné info

Regeciová, Ľubomíra RNDr., PhD.

vedecký pracovník
Tel.: 055 / 7922224, č.d. 517 (W 47)