Osvedčenie

Osvedčenie o spôsobilosti vykonávať výskum a vývoj

Ministerstvo školstva vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky

ako správny orgán

vydalo dňa 19.10. 2021

 

Osvedčenie o spôsobilosti vykonávať výskum a vývoj

osvedčenie (.pdf)

pre

Ústav experimentálnej fyziky Slovenskej akadémie vied v Košiciach

s platnosťou na dobu šesť rokov od jeho vydania

Číslo osvedčenia: 2021/19741:2-D1230