Oddelenie aplikovaného magnetizmu a nanomateriálov

Výskum v Oddelení Aplikovaného Magnetizmu a Nanomateriálov (OAMN) je zameraný na vývoj a charakterizáciu nových magnetických materiálov s aplikačným potenciálom v technickej praxi. Pozornosť je sústredená najmä na systémy, ktorých základné stavebné jednotky sú v rozsahu 1-100 nanometrov.