Základné info

Kočanová, Valéria Ing.

Tel.: 055/7922204 č.d 226 (W47)