Základné info

Pristáš, Gabriel RNDr., PhD.

samostatný vedecký pracovník
Tel.: 055/ 7922303, č.d. 21B (PA 9)