Základné info

Jakubčin, Miloš RNDr., PhD.

vedecký pracovník
Tel.: 055/ 7922275 , č. d. 506 (W47/A)