Základné info

Vojtkova, Liudmila Ing., PhD.

Tel.: 0557922240