Základné info

Gančár, Miroslav RNDr., PhD.

vedecký pracovník
Tel.: 055/7922350 [B6; 2.09]