Základné info

Kónyová, Katarína RNDr., PhD.

Vedecká pracovníčka
Tel.: 055/7922261, č.d. 604 (W47/A)