Základné info

Štefánik, Samuel

Tel.: 052/4467071