Základné info

Bednáriková, Zuzana RNDr., PhD.

Tel.: 055/7922350,7204137(2.09, BUL6)