Semináre

 • Djeylan Aktas: „Development of a Slovak Quantum Communication Infrastructure for the Digital European Program, 12.3.2024, Aula ústavov SAV, Watsonova 47, Košice .pdf
 • Andrea Antošová: „Amyloidná agregácia – štúdium aspektov vývoja biomateriálov a inhibítorov“, 7.3.2024, budova PROMATECH m. č. 108, Watsonova 47A, Košice .pdf
 • Martin Gmitra: „Proximálne efekty vo van der Waalsovských heteroštruktúrach“, 22.2.2024, budova PROMATECH m. č. 108, Watsonova 47A, Košice .pdf
 • Jozef Uličný: „Veľmi krátke svetelné pulzy pre výskum dynamiky elektrónovej štruktúry – nové nástroje pre výskum sveta elektrónov vo vnútri atómov a molekúl“, 8.2.2024, Aula ústavov SAV, Watsonova 47, Košice .pdf

 

 • Výročný seminár ÚEF SAV, v. v. i., 14.12.2023, Aula ústavov SAV, Watsonova 47, Košice .pdf
 • Súťaž mladých vedeckých pracovníkov ÚEF SAV, v. v. i., 13.12.2023, Aula ústavov SAV, Watsonova 47, Košice .pdf
 • Samuel Kováčik: „Kvantová štruktúra priestoru“, 7. 12. 2023, Aula ústavov SAV, Watsonova 47, Košice .pdf
 • Manuel Vázquez Villalabeitia: „Cylidrical micro- and nanowires: from curvature effects on magnetization to sensing applications“, 11. 9. 2023, Aula ústavov SAV, Watsonova 47, Košice .pdf
 • R. V. Upadhyay & Kinnari Parekh: „Potential industrial applications of magnetic fluid as nanolubes“, 31. 5. 2023, budova PROMATECH m. č. 108, Watsonova 47A, Košice .pdf
 • Michal Rajňák: „Nanokvapaliny s fulerénom C60 a magnetickými nanočasticami pre aplikácie v transformátoroch“, 24. 5. 2023, Aula ústavov SAV, Watsonova 47, Košice .pdf
 • Ján Baláž: „Misia ESA BepiColombo k Merkúru“, 26. 4. 2023, Aula ústavov SAV, Watsonova 47, Košice .pdf
 • SAIA: „Štipendiá a granty na výskumné mobility v zahraničí“, 13. 4. 2023, Aula ústavov SAV, Watsonova 47, Košice .pdf
 • Oddelenie subjadrovej fyziky: „Spomienkový seminár na Doc. RNDr. Dušana Bruncka, CSc.“, 4. 4. 2023, budova PROMATECH m. č. 108, Watsonova 47A, Košice .pdf
 • Jozef Kováč: „Vplyv mechanického napätia a tepelného spracovania na premagnetizačné procesy v amorfnej zliatine FINEMET“, 15. 3. 2023, Aula ústavov SAV, Watsonova 47, Košice .pdf
 • Jozef Strečka: „Kvantové previazanie z vtáčej perspektívy“, 8.2.2023, Aula ústavov SAV, Watsonova 47, Košice .pdf

 

 • Výročný seminár ÚEF SAV, v. v. i., 15.12.2022, Aula ústavov SAV, Watsonova 47, Košice .pdf
 • Súťaž mladých vedeckých pracovníkov ÚEF SAV, v. v. i., 14.12.2022, Aula ústavov SAV, Watsonova 47, Košice .pdf
 • Rastislav Dvornický: „Neutrino telescopes as a tool in multi-messenger studies of Universe“, 23.11.2022, budova Promatech m. č. 108, Watsonova 47A, Košice .pdf
 • Richard Pinčák: „Nový topologický prístup „vynárajúcich sa priestorov“ v kozmológii“, 13.10.2022, budova Promatech m. č. 108, Watsonova 47A, Košice .pdf
 • Doktorandský seminár ÚEF SAV, 23.6.2022, Aula ústavov SAV, Watsonova 47, Košice .pdf
 • Martin Gmitra: „Perspectives of proximity effects in layered van der Waals hetereostructures“, seminár ÚEF SAV, v. v. i.,19.5.2022, prezenčne .pdf – cancelled
 • Iryna Antal: „Magnetické nanočastice na detekciu nádorových buniek“, seminár ÚEF SAV, v. v. i., 21.4.2022, on-line .pdf
 • Natália Tomašovičová: „Feronematika – nematické kvapalné kryštály dopované magnetickými nanočasticami“, seminár ÚEF SAV, v. v. i., 17.3.2022, budova Promatech m. č. 108, Watsonova 47A, Košice .pdf

 

 • Výročný seminár ÚEF SAV, 8.12.2021, on-line .pdf
 • Súťaž mladých vedeckých pracovníkov ÚEF SAV do 35 rokov, 6.12.2021, on-line .pdf
 • „An analytically iterative method for solving problems of cosmic ray modulation in 1D and 2D“, webinár ÚEF SAV, 4.11.2021 .pdf
 • „Štúdium mechanizmov amyloidnej agregácie proteínov a dizajn inhibítorov“, webinár ÚEF SAV, 30.9.2021 .pdf
 • Doktorandský webinár ÚEF SAV, 16.6.2021 .pdf
 • „Analýza obrazu pri meraní viskozity v mikrofluidných systémoch a pri hodnotení účinnosti transportu liečiv“, webinár ÚEF SAV, 20.5.2021 .pdf
 • „Supravodivosť v silne neusporiadaných systémoch v blízkosti prechodu supravodič-izolant“, webinár ÚEF SAV, 15.4.2021 .pdf
 • Výročný seminár ÚEF SAV, 10.12.2020, on-line .pdf
 • Súťaž mladých vedeckých pracovníkov ÚEF SAV do 35 rokov, 9.12.2020, on-line .pdf
 • „Triaxiálne atómové jadrá“, seminár ÚEF SAV, 1.10.2020, Aula ústavov Watsonova 47, Košice .pdf
 • „Vnútorný šarm v protóne“, seminár ÚEF SAV, 24.9.2020, Aula ústavov Watsonova 47, Košice .pdf
 • Doktorandský seminár ÚEF SAV, 18.6.2020, Aula ústavov Watsonova 47, Košice .pdf
 • Výročný seminár ÚEF SAV, 12.12.2019, Aula ústavov Watsonova 47, Košice .pdf
 • Súťaž mladých vedeckých pracovníkov ÚEF SAV do 35 rokov, 11.12.2019, Aula ústavov Watsonova 47, Košice .pdf
 • Celo-ústavný seminár o Výsledkoch roka 2018 časť II., 24.10.2019, Aula ústavov Watsonova 47, Košice .pdf
 • Semináre z fyziky kondenzovaných látok PF UPJŠ, zimný semester 2019/2020, Aula Park Angelinum 9, Košice .doc
 • Celo-ústavný seminár o Výsledkoch roka 2018 časť I., 12.6.2019, Aula ústavov Watsonova 47, Košice .pdf