Základné info

Orendáč, Matúš RNDr., PhD.

vedecký pracovník
Tel.: 055/ 7922302, č.d. 21A (PA 9)
Štúdium fyziky na Prírodovedeckej fakulte Univerzity Šafárika v Košiciach, ukončené v roku 2019.

Pobyty v zahraničí: Helmholtz centrum Berlín, Berlín, Nemecko., Montanuniversität Leoben Rakúsko,
LNCMI Grenoble, Francúzsko

Oblasť výskumu: experimentálny výskum materiálov pri nízkych teplotách a vysokých magnetických poliach. Štúdium ich tepelných, magnetických a transportných vlastností.

Niektoré dosiahnuté výsledky je možné pozrieť napr. na

https://scholar.google.com/citations?user=HjRpESIAAAAJ&hl=sk&oi=ao