Vnútorné predpisy ÚEF SAV, v.v.i.

Organizačný poriadok ÚEF SAV, v.v.i.  (.pdf)

Pracovný poriadok ÚEF SAV, v.v.i. (.pdf)

Pravidlá tvorby rozpočtu ÚEF SAV, v.v.i.  (.pdf)

Pravidlá hodnotenia výskumných pracovníkov ÚEF SAV, v.v.i. (.pdf)

Volebný a nominačný  poriadok na člena SR ÚEF SAV, v.v.i. (.pdf)

Volebný a nominačný  poriadok na člena VR ÚEF SAV, v.v.i. (.pdf)