Základné info

Fedorová, Viktória Mgr.

PhD študent
Som PhD študentkou Biofyziky na Ústave experimentálnej fyziky v Košiciach s prácou zameranou na štúdium proteínových amyloidných štruktúr.

Vyštudovala som Univerzitu Karlovu v Prahe, kde som titul Mgr. získala v odbore Genetika, molekulárna biológia a virológia so špecializáciou Molekulárna biológia a genetika prokaryotických a eukaryotických organizmov.

Počas štúdia som navštevovala výskumné centrum BIOCEV, kde som sa 4 roky venovala výskumu kvasinkových mnohobunkových štruktúr, ktorým bola venovaná aj moja diplomová práca.