Oddelenie kozmickej fyziky a detašované pracovisko na Lomnickom štíte

      Web stránka Oddelenia kozmickej fyzik

Oddelenie kozmickej fyziky je zamerané na skúmanie fyzikálnych procesov prebiehajúcich v kozme, ktoré je možné študovať najmä prostredníctvom energetických kozmických častíc, vrátane galaktického kozmického žiarenia. Ide o výskum zemskej magnetosféry, medziplanetárneho priestoru, slnečného povrchu a heliosféry. Od svojho založenie v roku 1969 sa oddelenie podieľalo na mnohých kozmických družicových experimentoch. Spojité meranie galaktického kozmického žiarenia zabezpečuje neutrónový monitor  vo vysokohorskom observatóriu na Lomnickom štíte  v nadmorskej výške 2634 m.