Základné info

Kočan, Viktor Ing.

Vedúci oddelenia CITKE
Tel.: 055/7922205, č.d. 227 (W47)