Základné info

Rajňák, Michal RNDr., PhD.

samostatný vedecký pracovník
Tel.: 055/7922263, č.d. 608 (W47/A)