Infraštruktúra

 

Štatúty prístrojov ÚEF nad 500 tisíc eur

– Nizkoteplotný  rastrovací tunelový mikroskop pracujúci pri podmienkach ultra-vysokého vakua (UHV STM) vo vysokých magnetických poliach (.doc)

– Systém pre RTG analýzu polykryštalických materiálov s príslušenstvom (.doc)

– Kryogen-free merací systém na meranie magnetických elektrických a tepelných vlastností (.doc)

– Infračervený fourierovský vákuový spektrometer (.doc)