Oddelenie teoretickej fyziky

Vitajte na stránkach Oddelenia teoretickej fyziky. Oddelenie je súčasťou Ústavu experimentálnej fyziky SAV v Košiciach od jeho založenia v roku 1998.

Výskum na oddelení má multisciplinárny charakter a špecializuje sa na široké spektrum fyzikálnych problémov ako napr. fyziku kondenzovaných látokstochastické a turbulentné  procesy, klasickú štatistickú mechanikučasticovú a kozmickú fyziku ako aj na popis elektrónových vlastností nanoštruktúr. Taktiež metodika, ktorú využívame pri riešení daných úloh je veľmi rôznorodá.

 

Hlavné smery výskumu na oddelení v súčasnosti sú:

  • Silne korelované elektrónové systémy, modelovanie z prvotných princípov
  • Stochastické a štatisticko-mechanické systémy: štúdium univerzálnych zákonitostí, fázových prechodov a kritických javov
  • Teória štrukturalizačných javov v systémoch nanočastíc
  • Supratekutosť, supravodivosť, fyzika nehomogénnych tuhých látok
  • Jadrové efekty v produkcii častíc pri vysokých energiách
  • Fulerény, nanotrubky, grafény, elektronóvé prenosy vo fotosyntetických reakčných centrách. Ekonofyzika, štúdium silne stochastických časových radov
  • Vysokoenergetické častice vo vesmíre

Viac informácií ohľadom vedeckých smerov oddelenia a výskumu tu.