Základné info

Kubovčíková, Martina RNDr., PhD.

vedecký pracovník
Tel.: 055/792 2262, č.dv. 607 (W47/A)