Technológie a materiály

Technologické laboratóriá sa nachádzajú na pracoviskách:

Oddelenie fyziky kovov – vedúci K. Csach, csach@saske.sk

– Laboratórium termickej analýzy

– Laboratórium elektrónovej mikroskópie

Oddelenie fyziky magnetických javov – vedúca N. Tomašovičová, nhudak@saske.sk

Technologické laboratórium

Oddelenie kozmickej fyziky – vedúci P. Bobík, bobik@saske.sk

Infraštruktúra kozmického výskumu

Oddelenie materiálovej fyzikyvedúci P. Diko, diko@saske.sk

Vysokotlaké žíhacie zariadenie

Skenovací elektrónový mikroskop

Pracovisko termickej analýzy

Systém Rtg difrakčnej analýzy

Príslušenstvo laboratória – kalibrácia termočlánkov

Príslušenstvo laboratória

Zariadenie na meranie distribúcie veľkosti častíc 

Komorová pec so všestranným ohrevom 

Glow box

Oddelenie aplikovaného magnetizmu a nanomateriálov – vedúci I. Škorvánek, skorvi@saske.sk

Zariadenie na tepelné spracovanie materiálov v silných magnetických poliach