Základné info

Mušinský, Ján Mgr. , PhD.

Tel.: 055/7922247 č.d. 322 (W 47)