Základné info

Lacková, Veronika RNDr., PhD.

samostatný vedecký pracovník
Tel.: 055/7922233, č.d. 418 (W 47)