Základné info

Šefčíková, Martina Ing., PhD.

Tel.: 055/7922202