Medzinárodná vedecká rada

Prof. RNDr. Rupert Leitner, DrSc.

Matematicko-fyzikální fakulta

Ústav částicové a jaderné fyziky

Univerzita Karlova, V Holešovičkách2

180 00 Praha, Česká republika


Prof. MUDr. Pavel Martásek, DrSc.

Centrum BIOCEV, Průmyslová 595,

252 50 Veštec, Česká republika


Prof. Dr. hab. inz. Marek Przybylski

AGH University of Science and Technology

Academic Centre for Materials and Nanotechnology