Akreditácia

Akreditácie

Ústavu Experimentálnej Fyziky
Slovenskej Akadémie Vied v Košiciach

Akreditačné hodnotenie 2022 (obdobie rokov 2016 až 2021):

 • Správa (v anglickom jazyku – „Questionnaire“) k akreditačnému hodnoteniu (.pdf)
 • Prezentácia ústavu (.pdf)
 • Externá správa vedeckej organizácie SAV (v anglickom jazyku) (.pdf)
 • Protokol o hodnotení vedeckej organizácie SAV (v anglickom jazyku) (.pdf)
 • Oznam o konaní hodnotiaceho zasadnutia (.pdf)

 

Akreditačné hodnotenie 2016 (obdobie rokov 2012 až 2015):

Správa (v anglickom jazyku – „Questionnaire“) k akreditačnému hodnoteniu (.pdf)

 

Akreditačné hodnotenie 2012 (obdobie rokov 2007 až 2011):

Správa (v anglickom jazyku – „Questionnaire“) k akreditačnému hodnoteniu za obdobie 2007-2011 (.pdf)

 

Akreditačné hodnotenie 2007 (obdobie rokov 2003 až 2006):

 • Správa (v anglickom jazyku – „Questionnaire“) k akreditačnému hodnoteniu (.pdf)
 • Výstupenie riaditeľa ÚEF SAV (v anglickom jazyku) na akreditačnom zasadnutí dňa 4.7.2007 (.pdf)
 • Výsledná akreditácia ÚEF SAV na základe uznesenia Predsedníctva SAV č. 850 (.pdf)
 • Protokol o hodnotení vedeckej organizácie SAV (.pdf)
 • Predbežná správa o priebehu a výsledkoch akreditačného hodnotenia ústavov I. oddelenia vied SAV v roku 2007 (.pdf)
 • Prehľad údajov o činnosti organizácií I. OV SAV z akreditačných dotazníkov za r. 2003 – 2006 (.pdf)

Akreditačné hodnotenie 2003 (obdobie rokov 1999 až 2002):

 • Správa k akreditačnému hodnoteniu (.doc)
 • OSVEDČENIE o vykonaní periodického hodnotenia výskumu a vývoja o spôsobilosti vykonávať činnosť v oblasti výskumu a vývoja (.jpg)
 • Výsledná akreditácia ÚEF SAV na základe uznesenia Predsedníctva SAV č. 802/3 (.jpg)