Ponuka nepotrebného majetku

Ponuka trvalo nepotrebného majetku darom

Ústav experimentálnej fyziky SAV, v.v.i. , Watsonova 47, 040 01 Košice
ponúka na darovanie majetok vo svojom vlastníctve inej verejnej výskumnej  inštitúcii v zakladateľskej pôsobnosti SAV alebo samotnému zakladateľovi. (.pdf)

Klimatizačná jednotka COOLTEG

Predmetom  sú:

2 ks klimatizačné jednotky COOLTEG AC-SO-XC/B4-42-40/120 s chladiacim výkonom 22,5 kW/cca 75 000 BTU/hod,

výrobné číslo 386519 a 356520 (kompresor v poruche)

Tieto jednotky majú zabudovaný systém pre riadenie a optimalizáciu chladiaceho výkonu.

2ks vonkajšie kondenzačné jednotky M64388.

ZNALECKÝ POSUDOK č.:9 /2023

Hodnota klimatizačného zariadenia: 9 200 € bez DPH

Kontaktná osoba: Ing. Marcela Brasová
t.č. 055 792 2205
marcela@saske.sk

Dátum: 22.8.2023


Ponuka trvalo nepotrebného majetku iným osobám

Ponuka na zámenu majetku vo vlastníctve Ústavu experimentálnej fyziky SAV, v.v.i. , Watsonova
47, 040 01 Košice (ďalej len ÚEF SAV, v.v.i.)
širokej verejnosti

Klimatizačná jednotka COOLTEG

Predmetom  sú:

2 ks klimatizačné jednotky COOLTEG AC-SO-XC/B4-42-40/120 s chladiacim výkonom 22,5 kW/cca 75 000 BTU/hod,

výrobné číslo 386519 a 356520 (kompresor v poruche)

Tieto jednotky majú zabudovaný systém pre riadenie a optimalizáciu chladiaceho výkonu.

2ks vonkajšie kondenzačné jednotky M64388.

Dátum obstarania: 30.4.2012  (.pdf)

Hodnota klimatizačného zariadenia: 9 200 € bez DPH

ZNALECKÝ POSUDOK č.:9 /2023

Kontaktná osoba: Ing. Marcela Brasová
t.č. 055 792 2205
marcela@saske.sk

Dátum: 17.7.2023


Ponuka na predaj trvalo nepotrebného majetku

Ponuka na zámenu majetku vo vlastníctve Ústavu experimentálnej fyziky SAV, v.v.i. , Watsonova
47, 040 01 Košice (ďalej len ÚEF SAV, v.v.i.)
širokej verejnosti

Klimatizačná jednotka COOLTEG

Predmetom zámeny sú:

2 ks klimatizačné jednotky COOLTEG AC-SO-XC/B4-42-40/120 s chladiacim výkonom 22,5 kW/cca 75 000 BTU/hod,

výrobné číslo 386519 a 356520 (kompresor v poruche)

Tieto jednotky majú zabudovaný systém pre riadenie a optimalizáciu chladiaceho výkonu.

2ks vonkajšie kondenzačné jednotky M64388.

Dátum obstarania: 30.4.2012

Hodnota klimatizačného zariadenia: 9 200 bez DPH

ZNALECKÝ POSUDOK č.:9 /2023

Kontaktná osoba: Ing. Marcela Brasová
t.č. 055 792 2205
marcela@saske.sk

Majetok sa ponúka na zámenu verejným výskumným inštitúciám v pôsobnosti rovnakého zakladateľa a zakladateľovi podľa zákona 243/2017 Z. z.

Dátum: 14.6.2023

————————————————————————

Ponuka na predaj trvalo nepotrebného majetku

Ústav experimentálnej fyziky SAV, v.v.i. , Watsonova 47, 040 01 Košice
ponúka na predaj majetok vo svojom vlastníctve (.doc)

Motorgenerátor Caterpillar OLYMPIAN GEP 150

Model: OLYMPIAN GEP150
Prevedenie: kapotované
Výrobné číslo zariadenia: LEL02516
Výkon záložný: 150 kVA / 120 kW
Rok výroby: 2013
Počet MTH: cca 100

Hodnota dieselgenerátora: 7 800 € bez DPH.

Súťažné podklady (.doc)

Návrh kupnej zmluvy (.doc)

 

 

Ponuka trvalo nepotrebného majetku darom

319

Ústav experimentálnej fyziky SAV, v.v.i. , Watsonova 47, 040 01 Košice
ponúka na darovanie majetok vo svojom vlastníctve inej verejnej výskumnej  inštitúcii v zakladateľskej pôsobnosti SAV alebo samotnému zakladateľovi. (.pdf)

Motorgenerátor Caterpillar OLYMPIAN GEP 150

Model: OLYMPIAN GEP150
Prevedenie: kapotované
Výrobné číslo zariadenia: LEL02516
Výkon záložný: 150 kVA / 120 kW
Rok výroby: 2013
Počet MTH: cca 100

Hodnota dieselgenerátora: 7 800 € bez DPH.

ZNALECKÝ POSUDOK č.:13 /2022


Ponuka trvalo nepotrebného majetku iným osobám

Ponuka na zámenu majetku vo vlastníctve Ústavu experimentálnej fyziky SAV, v.v.i. , Watsonova
47, 040 01 Košice (ďalej len ÚEF SAV, v.v.i.)
širokej verejnosti (.pdf)

Motorgenerátor Caterpillar OLYMPIAN GEP 150

Model: OLYMPIAN GEP150
Prevedenie: kapotované
Výrobné číslo zariadenia: LEL02516
Výkon záložný: 150 kVA / 120 kW
Rok výroby: 2013
Počet MTH: cca 100

Hodnota dieselgenerátora: 7 800 € bez DPH.

ZNALECKÝ POSUDOK č.:13 /2022

 

 


Ponuka trvalo nepotrebného majetku

319

Motorgenerátor Caterpillar OLYMPIAN GEP 150

Model: OLYMPIAN GEP150
Prevedenie: kapotované
Výrobné číslo zariadenia: LEL02516
Výkon záložný: 150 kVA / 120 kW
Rok výroby: 2013
Počet MTH: cca 100

Hodnota dieselgenerátora: 7 800 € bez DPH.

ZNALECKÝ POSUDOK č.:13 /2022

Kontaktná osoba: Ing. Marcela Brasová
t.č. 055 792 2205

marcela@saske.sk

Majetok sa ponúka na zámenu verejným výskumným inštitúciám v pôsobnosti rovnakého zakladateľa a zakladateľovi podľa zákona 243/2017 Z. z.

Dátum: 3.11.2022