Fond Štefana Schwarza

Štatút Podporného fondu Štefana Schwarza na vytváranie postdoktorandských miest v SAV
Úplné znenie ako vyplýva z Dodatku č. 1 zo dňa 9. 2. 2017, Dodatku č. 2 zo dňa 16. 10. 2017, Dodatku č. 3 zo dňa 21. 3. 2018 a Dodatku č. 4 zo dňa 14. 2. 2019 -» (Štatút) + (dodatok č. 4)