Základné info

Štrbinová, Viera

Tel.: 055/7922203 č.d 225 (W47)
Fax: 055/6336292