Vyhlásené výzvy

OPII-VA – Výzva na predkladanie žiadostí o poskytnutie nenávratného finančného príspevku na podporu účasti slovenských výskumných inštitúcií v medzinárodných výskumných projektoch zameraných na boj proti pandémii vyvolanej ochorením COVID-19, kód OPII-VA/DP/2020/9.2-01.

Dátum vyhlásenia výzvy:  5.8.2020

Dátum uzavretia:  do vyčerpania celkovej alokácie finančných prostriedkov stanovej v tejto výzve,  najneskôr však dňa 30.09.2020

Typ výzvy: otvorená

OPII-VA Výzva na predkladanie žiadostí o poskytnutie nenávratného finančného príspevku na podporu mobilizácie a využitia potenciálu výskumných inštitúcií pri boji proti pandémii vyvolanej ochorením COVID-19 a znižovaní negatívnych následkov pandémie, kód OPII-VA/DP/2020/9.4-01

Dátum vyhlásenia výzvy:  5.8.2020

Dátum uzavretia:  do vyčerpania celkovej alokácie finančných prostriedkov stanovej v tejto výzve,  najneskôr však dňa 30.09.2020

Typ výzvy: otvorená

 

OPVaI –  Výzva na predkladanie žiadostí o poskytnutie nenávratného finančného príspevku na podporu systémovej verejnej výskumnej infraštruktúry v doméne

Zdravie obyvateľstva a zdravotnícke technológie kód OPVaI-VA/DP/2019/1.1.3-11

Dátum vyhlásenia výzvy: 12. 09. 2019

Dátum uzavretia: 12.12.2019

Typ výzvy: uzavretá

APVV – Verejná výzva na predkladanie žiadostí na riešenie projektov výskumu a vývoja v jednotlivých skupinách odborov vedy a techniky – VV 2019

Dátum otvorenia: 12. 9. 2019

Dátum a čas uzavretia: 12. 11. 2019, 12:00