Publikácie

Publikácie za rok 2023

Publikačná činnosť obsahuje údaje z on-line databázy Ústrednej Knižnice SAV.

Zvoľte si rok vykazovania publikácií:
  • AZAREVICH, A.N.** – BOGACH, A. – BOLOTINA, Nadezhda B. – KHRYKINA, Olga N. – SHITSEVALOVA, Natalya Yu. – POLOVETS, S. – FILIPOV, V. – GABÁNI, SlavomírKAČMARČÍK, JozefFLACHBART, Karol – VORONOV, V.V. – SLUCHANKO, Nikolay E. Maltese cross-type magnetic phase diagrams in Tm1-xYbxB12 antiferromagnets with Yb-valence instability and dynamic charge stripes. In Journal of Magnetism and Magnetic Materials, 2023, vol. 574, art. no. 170671. (2023 – Current Contents, WOS, SCOPUS). ISSN 0304-8853. Dostupné na: <a href="https://doi.org/10.1016/j.jmmm.2023.170671">https://doi.org/10.1016/j.jmmm.2023.170671</a> Typ: ADCA
  • GABÁNI, Slavomír – CEDERVALL, Johan – EK, Gustav – PRISTÁŠ, GabrielORENDÁČ, MatúšBAČKAI, JúliusONUFRIIENKO, OleksandrGAŽO, EmilFLACHBART, Karol**. Search for superconductivity in hydrides of TiZrNb, TiZrNbHf and TiZrNbHfTa equimolar alloys. In Physica B: Condensed Matter, 2023, vol. 648, art. no. 414414. (2023 – Current Contents, WOS, SCOPUS). ISSN 0921-4526. Dostupné na: <a href="https://doi.org/10.1016/j.physb.2022.414414">https://doi.org/10.1016/j.physb.2022.414414</a> Typ: ADCA
  • HORVÁTH, Denis – SLABÝ, Cyril – TOMORI, Zoltán – HOVAN, Andrej – MIŠKOVSKÝ, Pavol – BÁNÓ, Gregor**. Bouncing dynamics of inertial self-propelled particles reveals directional asymmetry. In Physical Review E, 2023, vol. 107, no. 2, art. no. 024603. (2023 – Current Contents, WOS, SCOPUS). ISSN 2470-0045. Dostupné na: <a href="https://doi.org/10.1103/PhysRevE.107.024603">https://doi.org/10.1103/PhysRevE.107.024603</a> Typ: ADCA
  • KHOROSHILOV, A.L.** – KRASIKOV, K.M.** – AZAREVICH, A.N. – BOGACH, A.V. – GLUSHKOV, V.V. – KRASNORUSSKY, V.N. – VORONOV, V.V. – SHITSEVALOVA, Natalya Yu. – FILIPOV, Volodymyr B. – GABÁNI, SlavomírFLACHBART, Karol – SLUCHANKO, Nikolay E.**. Hall Effect Anisotropy in the Paramagnetic Phase of Ho0.8Lu0.2B12 Induced by Dynamic Charge Stripes. In Molecules, 2023, vol. 28, no. 2, art. no. 676. (2023 – Current Contents, WOS, SCOPUS). ISSN 1420-3049. Dostupné na: <a href="https://doi.org/10.3390/molecules28020676">https://doi.org/10.3390/molecules28020676</a> Typ: ADCA
  • MIHÁLIK, Matúš** – VAVRA, Martin – MOLČANOVÁ, Zuzana – BRIANČIN, Jaroslav – MIHALIK, Marián. Magnetic phase diagram of SmMn1-xFexO3 substitutional system. In Physica B: Condensed Matter, 2023, vol. 660, art. no. 414850. (2023 – Current Contents, WOS, SCOPUS). ISSN 0921-4526. Dostupné na: <a href="https://doi.org/10.1016/j.physb.2023.414850">https://doi.org/10.1016/j.physb.2023.414850</a> Typ: ADCA
  • ORSINI, S. – MILILLO, A. – LICHTENEGGER, H. – VARSANI, A. – BARABASH, Stas – BALÁŽ, Ján. Inner southern magnetosphere observation of Mercury via SERENA ion sensors in BepiColombo mission. In Nature Communications, 2022, vol. 13, no. 1, art. no. 7390. (2021: 17.694 – IF, Q1 – JCR, 4.846 – SJR, Q1 – SJR, karentované – CCC). (2022 – Current Contents, WOS, SCOPUS). ISSN 2041-1723. Dostupné na: <a href="https://doi.org/10.1038/s41467-022-34988-x">https://doi.org/10.1038/s41467-022-34988-x</a> Typ: ADCA
  • PRISTÁŠ, Gabriel**BAČKAI, JúliusORENDÁČ, MatúšGABÁNI, SlavomírKOŠUTH, FilipKUZMIAK, MarekSZABÓ, PavolGAŽO, Emil – FRANZ, Robert – HIRN, Sabrina – GRUBER, Georg C. – MITTERER, Christian – VOROBIOV, Serhii – FLACHBART, Karol. Superconductivity in medium- and high-entropy alloy thin films: Impact of thickness and external pressure. In Physical Review B, 2023, vol. 107, no. 2, art. no. 024505. (2023 – Current Contents, WOS, SCOPUS). ISSN 1550-235X. Dostupné na: <a href="https://doi.org/10.1103/PhysRevB.107.024505">https://doi.org/10.1103/PhysRevB.107.024505</a> Typ: ADCA
  • SAMAN, Ezgi – CEBOVÁ, Martina – BARTA, Andrej – KONERACKÁ, MartinaZÁVIŠOVÁ, Vlasta – ECKSTEIN ANDICSOVÁ, Anita – DANKO, Martin – MOSNÁČEK, Jaroslav – PECHÁŇOVÁ, Oľga**. Combined therapy with simvastatin- and coenzyme-Q10-loaded nanoparticles upgegulates the Akt-eNOS pathway in experimental metabolic syndrome. In International Journal of Molecular Sciences, 2023, vol. 24, art. no. 276, p. [1-16]. (2023 – Current Contents). ISSN 1422-0067. Dostupné na: <a href="https://doi.org/10.3390/ijms24010276">https://doi.org/10.3390/ijms24010276</a> (APVV-14-0932 : Účinok nanoenkapsulovaného simvastatínu na kardiovaskulárny systém pri experimentálnom metabolickom syndróme. VEGA č. 2/0112/19 : Experimentálny infarkt myokardu: príspevok hypertenzie a obezity, účinok inhibítora toll-like receptorov. VEGA č. 2/0132/20 : Vplyv starnutia a hypertenzie na experimentálny infarkt myokardu. VEGA č. 1/0035/19 : Protekcia kardiovaskulárneho systému pri experimentálnej hypertenzii a zlyhaní srdca duálnou inhibíciou neprilyzínu a AT1 receptorov pre angiotenzín II: porovnanie s ACE-inhibíciou a melatonínom. VEGA č. 2/0151/18 : Interakcia metabolických faktorov a neurogénnej signalizácie pri experimentálnych modeloch depresie. ITMS2014+: 313011AVG3 : Vývoj biomodelov pre zlepšenie hodnotenia účinnosti liekov a látok, ktoré majú potenciál pri liečbe COVID-19 (BIOVID-19). ITMS2014+: 313011W428 : Centrum pre biomedicínsky výskum – BIOMEDIRES – II. etapa. ITMS2014+: 313021T081 : Vybudovanie Centra pre využitie pokročilých materiálov Slovenskej akadémie vied) Typ: ADCA
  • ŠÁRPATAKY, Miloš** – KURIMSKÝ, Juraj** – RAJŇÁK, Michal – KRBAL, Michal – ADAMČÁK, Marek. Dielectric Performance of Natural- and Synthetic-Ester-Based Nanofluids with Fullerene Nanoparticles. In Energies, 2023, vol. 16, no. 1, art. no. 343. ISSN 1996-1073. Dostupné na: <a href="https://doi.org/10.3390/en16010343">https://doi.org/10.3390/en16010343</a> Typ: ADCA