Základné info

Khmara, Iryna RNDr., PhD.

samostatný vedecký pracovník
Tel.: 055/7922232, č.d. 417 (W47)