Základné info

Hnatičová, Gabriela

Tel.: 055/7922202 č.d 225 (W47)
Fax: 055/6336292