Oddelenie biofyziky

Vitajte na stránkach Oddelenia biofyziky, ktoré  je jedným z desiatich oddelení Ústavu experimentálnej fyziky SAV. Medzi kľúčové aktivity oddelenia patrí základný výskum v oblasti biofyziky, biochémie a biomedicíny. Zameranie oddelenia pokrýva širokú oblasť biologických tém a biofyzikálnych techník.

 

Ďakujeme za Vašu návštevu, prezrite si našu stránku a spoznajte kto sme a čím sa zaoberáme.