Zameranie

Vedecké smery oddelenia

  • Silne korelované elektrónové systémy, modelovanie z prvotných princípov

 Hana Čenčariková, Pavol Farkašovský

 

  • Stochastické a štatisticko-mechanické systémy: štúdium univerzálnych zákonitostí, fázových prechodov a kritických javov 

Michal Hnatič, Marián Jurčišin, Eva Jurčišinová

 

  • Teória štrukturalizačných javov v systémoch nanočastíc

Peter Kopčanský

 

  • Supratekutosť, supravodivosť, fyzika nehomogénnych tuhých látok 

Martin Kupka

 

  • Jadrové efekty v produkcii častíc pri vysokých energiách

Ján Nemčík

 

  • Fulerény, nanotrubky, grafény, elektronóvé prenosy vo fotosyntetických reakčných centrách. Ekonofyzika, štúdium silne stochastických časových radov

Richard Pinčák

 

  • Vysokoenergetické častice vo vesmíre