Informácie pre študentov

Doktorandské štúdium

Ústav experimentálnej fyziky SAV v Košiciach sa spolupodieľa ako externá vzdelávacia inštitúcia na uskutočňovaní  študijných programov tretieho stupňa (zoznam akreditovaných študijných programov a ďalšie aktuálne informácie o štúdiu tu), ktoré sa realizujú v spolupráci s Prírodovedeckou fakultou Univerzity P. J. Šafárika v Košiciach  a Hutníckou fakultou Technickej univerzity v Košiciach.

Témy  pre doktorandské štúdium  pre ak. rok 2021/2022, vypísané pracovníkmi teoretického oddelenia v študijnom odbore 4-1-2 Všeobecná a matematická fyzika

 

Diplomové práce

V prípade záujmu o školenie diplomovej práce prosíme kontaktovať školiteľa.

Kontaktné údaje pracovníkov OTF tu.