Prístroje

Laboratórium termickej analýzy

DSC (Diferenciálny skenovací kalorimeter Perkin Elmer DSC8000)

 • od – 70 °C do 600°C  (730 °C)
 • rýchlosť do 300 °C/min
 • step scan
    
TGDTA (Diferenciálny termický a termogravimetrický analyzátor Setaram SETSYS 16)

 • od 25 °C do  1 550°C
 • rýchlosť do 100 °C/min
TMA (Termomechanický analyzátor TA Instruments TMA Q400EM)

 •  kremenné sklo
 •  malá tepelná a mechanická zotrvačnosť
 •  možnosť dynamického režimu (zaťaženie, teplota)
 •  Temperature Range:                -70 to 1 000 °C
 •  Sensitivity:                                   15 nm
 •  Displacement Resolution:        <0.5 nm
 •  Force Range:                             0.001 to 2 N
 •  Frequency Range:                    0.01 to 2 Hz
  
DMA (Dynamický mechanický analyzátor TA Instruments DMA Q800)

 • Maximum Force                 18 N
 • Force Resolution               0.01 mN
 • Strain Resolution               1 nm
 • Modulus Range                  up to 3×10^12 Pa
 • Tan δ Sensitivity                  0.000 1
 • Frequency Range               0.01 to 200 Hz
 • Dynamic Deformation:      ± 0.5 to 10 000 μm
 • Temperature Range          -150 to 600 °C
 • Heating Rate                       0.1 to 20 °C/min

Laboratórium elektrónovej mikroskópie

REM (Rastrovací elektrónový mikroskop TEMSCAN VEGA-3 LMU)

 • Accelerating Voltage: 200 V to 30 kV
 •  3 nm at 30 kV
 •  8 nm at 3 kV
 •  SE, BSE, EDX