Ľudia

Vedúci Oddelenia materiálovej fyziky

Ing. Pavel Diko, DrSc.akademik US SAV

 

Vedeckí pracovníci

RNDr. Jozef Bednarčík, PhD.

Mgr. Veronika Kuchárová, PhD.

Doc. Ing. Ondrej Milkovič, PhD.

Ing. Monika Radušovská, PhD.

RNDr. Richard Smolko

Mgr. Daniela Volochová, PhD.

Ing. Katarína Zmorayová, PhD., zástupkyňa vedúceho OMF

 

Ing. Liudmila Vojtková, PhD., (rodičovská dovolenka)

 

Doktorandi

MSc. Ravneet Kaur (2. ročník)

MSc. Limpat Nulandaya (4. ročník)

 

Pomáhame vojnou ohrozeným Ukrajincom 

Vďaka projektu Štipendiá pre excelentných výskumníkov ohrozených vojnovým konfliktom na Ukrajine z mechanizmu na podporu obnovy a odolnosti sme do nášho výskumného tímu prijali doc. Svitlanu Vitushkina, PhD. z  V.N. Karazin Kharkiv National University.

 

Hosťujúci výskumníci   

Prof. Xin Yao (2014, 2019) Shanghai Jiao Tong University, China

Dr. Qian Jun (2018) Shanghai Jiao Tong University, China

Mgr. Huang Simin, doktorandka (2018) Shanghai Jiao Tong University, China

RNDr. Miloš Jirsa, DrSc. (2015, 2018) FzÚ AVČR Praha, ČR

Dr. Namburi Devendra Kumar (2017) University of Cambridge, UK

Dr. Wen Zhao (2016) University of Cambridge, UK

Takama Hiroki, študent (2016) Superconducting Materials Laboratory, SIT Tokyo

Prof. Jacques Noudem (2015) LUSAC  Laboratory, University of Caen Normandy, France

Dr. Xavier Chaud (2015) CRETA/CRNS Grenoble, France

Ide Naoki, študent (2015) Superconducting Materials Laboratory, SIT  Tokyo

Kasuga a T. Hanai, študenti (2014) Superconducting Materials Laboratory, SIT Tokyo