Prístroje

Laboratórium disponuje nasledovnými metodikami (viac v hlavnom menu na hlavnej stránke ústavu pod heslom „Vedecká infraštruktúra“):

 • Statický rozptyl laserového žiarenia. Vlastná konštrukcia spektrometra s argónovým iónovým laserom (Spectra Physics, USA) a hélium-neónovým laserom (Melles Griot, USA), detektorom (EMI, Anglicko) a na mieru vytvoreným systémom čítania fotónov so softvérom pre analýzu dát. Teplotná regulácia s presnosťou 0.01 C (Lakeshore, USA)
 • Dynamický rozptyl laserového žiarenia. Ako statický rozptyl plus korelátor ALV-7004 (ALV, Nemecko).
 • Elektroforetický rozptyl laserového žiarenia systémom M3 P.A.L.S. (Phase Analysis Light Scattering) (Malvern Instruments, UK)
 • Prietokový fotometer laserového rozptylu so separáciou systémom AF4 (asymmetric-flow field-flow fractionation), reguláciou teploty a refraktometrickým detektorom (Wyatt, USA)
 • Optická mikroskopia dynamiky nanočastíc v laserovom lúči (Nanoparticle Tracking Analysis, NanoSight,UK)
 • Programovateľná preparatívna a analytická separácia nanočastíc. Centrifúga KR22i s výkyvným rotorom SWK100.13 (Jouan, Francúzsko).
 • Diferenciálna refraktometria pre batch merania inkrementu indexu lomu (WGE, Nemecko) a pre prietokové online meranie ako koncentračný detektor (Shodex, Japonsko).
 • Osmometria na princípe tlaku pár (Knauer, Nemecko). Pre nízkomolekulárne látky, oligoméry a polyméry s nízkou molekulovou hmotnosťou.
 • Membránová osmometria (Knauer, Nemecko). Pre polyméry so strednou a vysokou molekulovou hmotnosťou.
 • FTIR (Fourier Transform Infra Red) spektroskópia (Thermo Scientific Nicolet 6700, USA, s možnosťou merania kvapalných vzoriek pri rôznych teplotách, ATR plus transmisia).
 • Fluorescenčná spektroskópia (Shimadzu RF-5301, Japonsko, meranie polarizácie, teplotná regulácia).
 • UV Vis absorpčná spektroskopia s integrátorom rozptylu svetla (Thermo Scientific, USA)
 • Kapilárna viskozimetria (Cannon, USA)
 • Štandardné zariadenia pre fyzikálno-chemickú prípravu a analýzu (nanofiltrácia, ultrazvuková homogenizácia a dezintegrácia, dialýza, výmena iónov, lyofilizácia, vákuové sušenie, konduktometria, meranie pH, presné váženie, destilácia, zdroj superčistej vody atď.).