Ponuky

  • Expertíza v oblasti analýzy veľkosti častíc a distribúcií veľkosti častíc v nano- a mikrónovej oblasti
  • Povrchový náboj a zeta potenciál koloidov, ich agregačné vlastnosti a koloidná stabilita
  • Stanovenie absolútnych hodnôt molekulových hmotností a interakčných parametrov polymérov a nanočastíc (bez kalibrácie a kalibračných štandardov – môže slúžiť k príprave a výrobe presných kalibračných štandardov) dvoma nezávislými metódami: rozptylom svetla a osmometriou
  • Poradenstvo v oblasti syntetických polymérov a polymérnych nanočastíc