Zoznam pracovníkov

Ústav materiálového výskumu SAV

Meno / Pozícia E-mail Telefón
Albov, Dmitry Mgr., PhD.
vedecký pracovník II.b
dalbov@saske.sk 055/7922417
Andrejovská, Jana Ing., PhD.
vedecký pracovník
jandrejovska@saske.sk +421/55/
Bačová, Janette
ostatný pracovník
+421/55/7922803
Ballóková, Beáta Ing., PhD.
samostatný vedecký pracovník, predseda ZO OZ
bballokova@saske.sk +421/55/7922 411
Bera, Cyril Ing.
doktorand
cbera@saske.sk
Birčáková, Zuzana RNDr., PhD.
vedecký pracovník
zbircakova@saske.sk +421/55/7922443
Bruncková, Helena RNDr., PhD.
samostatný vedecký pracovník
hbrunckova@saske.sk +421/55/7922 455
Bureš, Radovan Ing., CSc.
samostatný vedecký pracovník
rbures@saske.sk +421/55/7922 431
Ceniga, Ladislav Ing. Mgr., DrSc.
vedúci vedecký pracovník
lceniga@saske.sk
Csanádi, Tamás MSc., PhD.
samostatný vedecký pracovník
tcsanadi@saske.sk +421/55/7922412
Csík, Dávid Ing.
doktorand
dcsik@saske.sk
Červeňáková, Helena
odborný pracovník ÚSV
hcervenakova@saske.sk +421/55/7922454
Čiripová, Lucia Ing., PhD.
vedecký pracovník
lciripova@saske.sk +421/55/7922 445
Dorčáková, Františka Ing., PhD.
vedecký pracovník
fdorcakova@saske.sk +421/55/7922 801
Ďurčová, Miroslava Ing.
mdurcova@saske.sk 055/7922473
Ďurišinová, Katarína Ing.
odborný pracovník s VŠ vzdelaním
kdurisinova@saske.sk +421/55/7922 496
Dusza, Ján prof. RNDr., DrSc.
vedúci vedecký pracovník, vedúci divízie VD1
jdusza@saske.sk +421/55/7922 489
Džunda, Róbert Ing., PhD.
vedecký pracovník
rdzunda@saske.sk +421/55/7922 424
Džupon, Miroslav RNDr., PhD.
odborný pracovník s VŠ vzdelaním
mdzupon@saske.sk +421/55/ 7922 427, 055/ 7922491
Fáberová, Mária Ing.
odborný pracovník s VŠ vzdelaním
mfaberova@saske.sk +421/55/7922 431
Falat, Ladislav Ing., PhD.
samostatný vedecký pracovník, vedúci divízie VD1
lfalat@saske.sk +421/55/7922 443
Filičko, Ján
ostatný pracovník
+421/55/7922115
Giretová, Mária MVDr., PhD.
samostatný vedecký pracovník
mgiretova@saske.sk +421/55/7922454
Girman, Vladimír Ing., PhD.
samostatný vedecký pracovník
vladimir.girman@upjs.sk, vgirman@saske.sk
Gonc, Marek
odborný pracovník ÚSV
mgonc@saske.sk +421/55/7922 405
Homolová, Viera RNDr., PhD.
samostatný vedecký pracovník
vhomolova@saske.sk +421/55/7922 444
Hrehorová, Alžbeta
odborný pracovník ÚSV
ahrehorova@saske.sk 055/7922438
Hricová, Maria Mgr.
administratívny pracovník
mhricova@saske.sk +421/55/ 7922 404
Hrubovčáková, Monika RNDr., PhD.
samostatný vedecký pracovník
mhrubovcakova@saske.sk +42155/7922452
Hviščová, Petra Ing., PhD.
vedecký pracovník
phviscova@saske.sk +421/55/7922426
Hvizdoš, Pavol doc. RNDr., DrSc.
riaditeľ, vedúci vedecký pracovník
phvizdos@saske.sk 055/ 7922 402
Chabak, Yuliia doc. Ing., DrSc.
vedecký pracovník
ychabak@saske.sk 055/7922433
Icso, Peter
ostatný pracovník
picso@saske.sk 055/7922803
Icsová, Jarmila
ostatný pracovník
+421/55/7922115
Iefremenko, Vasyl Prof. Ing., DrSc.
vedecký pracovník
viefremenko@saske.sk 055/7922433
Igriniová, Soňa
ostatný pracovník
+421/55/7922115
Janovec, Jozef prof. Ing., DrSc.
vedúci vedecký pracovník
jjanovec@saske.sk +421/55/7922441
Kasardová, Janka
055/7922115
Katana, Vladimír Ing.
odborný pracovník s VŠ vzdelaním
vkatana@saske.sk +421/55/7922418, +421/55/7922499
Kepič, Ján Ing., PhD.
vedecký pracovník
jkepic@saske.sk +421/55/7922802
Kočík, Marek Ing.
odborný pracovník s VŠ vzdelaním, správca lokálnej počítačovej siete ÚMV SAV
mkocik@saske.sk +421/55/7922414
Koribanich, Ihor MSc.
doktorand
ikoribanich@saske.sk
Kostiuk, Vladyslav Ing.
vkostiuk@saske.sk 055/7922473
Kováč, František RNDr., CSc.
vedúci vedecký pracovník
fkovac@saske.sk +421/55/7922446
Kovaľ, Karol Ing., PhD.
odborný pracovník s VŠ
kkoval@saske.sk +421/55/7922424
Kovaľ, Vladimír RNDr., DrSc.
vedúci vedecký pracovník
vkoval@saske.sk +421/55/7922469
Kovalčíková, Alexandra Ing., PhD.
samostatná vedecká pracovníčka, vedecká tajomníčka
akovalcikova@saske.sk +421/55/7922426
Krčmárik, Miroslav
ostatný pracovník
mkrcmarik@saske.sk +421/55/7922414
Kromka, František Ing., PhD.
vedecký pracovník
fkromka@saske.sk +421/55/7922463
Kumar Ravikumar, Yogesh Ing.
doktorand
kravikumar@saske.sk 055/7922473
Kupková, Miriam RNDr., CSc.
samostatný vedecký pracovník
mkupkova@saske.sk +421/55/7922452
Kušnírová, Katarína Mgr. , PhD.
vedecký pracovník
kkusnirova@saske.sk +421/55/7922432
Kvetková, Lenka Ing., PhD.
vedecký pracovník
lkvetkova@saske.sk +421/55/7922488
Lisnichuk, Maksym Mgr., PhD.
vedecký pracovník
mlisnichuk@saske.sk
Lofaj, František doc. RNDr., DrSc.
vedúci vedecký pracovník
flofaj@saske.sk +421/55/7922407
Medvecký, Ľubomír Ing., DrSc.
samostatný vedecký pracovník, vedúci divízie VD3, predseda vedeckej rady ÚMV SAV
lmedvecky@saske.sk +421/55/7922451, +421/55/7922460
Medveď, Dávid Ing. , PhD.
vedecký pracovník
dmedved@saske.sk +421/55/7922430
Mihalik, Ján RNDr.
zástupca riaditeľa, odborný pracovník s VŠ
jmihalik@saske.sk +421/55/7922403
Mihaliková, Alena
ostatný pracovník
055/7922803
Milkovič, Ondrej doc. Ing., PhD.
samostatný vedecký pracovník
omilkovic@saske.sk +421/55/7922495
Milyutin, Vasily Ing., PhD
vedecký pracovník
vmilyutin@saske.sk 055/7922415
Mohammadi Khounsaraki, Gholamreza MSc.
gmohammadi@saske.sk, ghohamadi.kh@gmail.com 055/7922473
Molčanová, Zuzana Ing., PhD.
samostatný vedecký pracovník
molcanova@saske.sk +421/55/7922464
Motýľ, Rastislav
ostatný pracovník
rmotyl@saske.sk
Motýľová, Marcela Ing.
doktorand
mmotylova@saske.sk 055/7922473
Múdra, Erika Ing., PhD.
vedecký pracovník
emudra@saske.sk +421/55/7922434
Naughton Duszová, Annamária Ing., PhD.
vedecký pracovník
aduszova@saske.sk 055/7922412
Nemesh, Kateryna Mgr.
knemesh@saske.sk
Nigutová, Katarína RNDr., PhD.
vedecká pracovníčka
nigutova@saske.sk 055/7922 432
Novák, Jozef
ostatný pracovník
+421/55/7922410, +421/55/7922499
Ondrejová, Katarína Mgr.
odborný pracovník s VŠ vzdelaním
zis@saske.sk +421/55/7922409
Oroszová, Lenka Mgr., PhD.
vedecký pracovník
loroszova@saske.sk 055/7922 432
Petrov, Anton Ing.
doktorand
petrov@saske.sk
Petruš, Ondrej RNDr., PhD.
vedecký pracovník
opetrus@saske.sk
Petryshynets, Ivan Mgr., PhD.
samostatný vedecký pracovník
ipetryshynets@saske.sk +421/55/7922442
Podobová, Mária Ing., PhD.
vedecký pracovník
mpodobova@saske.sk +421/55/7922448
Puchý, Viktor Ing., PhD.
vedecky pracovík
vpuchy@saske.sk +421/55/7922448
Rácová, Terézia
administratívny pracovník
imrsas@saske.sk, tracova@saske.sk +421/55/7922402
Ravi, Soundariya Ing.
doktorand
sravi@saske.sk 055/7922473
Sabol, Peter
ostatný pracovník
+421/55/7922115
Saksl, Karel doc. Ing., DrSc.
vedúci vedecký pracovník
ksaksl@saske.sk +421/55/7922457
Sedlák, Richard Ing., PhD.
Samostatný vedecký pracovník
rsedlak@saske.sk +421/55/7922400
Sedlák, Tomáš
odborný pracovník ÚSV
tsedlak@saske.sk +421/55/7922405
Shepa, Ivan Mgr., PhD.
Vedecky pracovnik
ishepa@saske.sk +421/55/7922434
Sopčák, Tibor RNDr., PhD.
samostatný vedecký pracovník
tsopcak@saske.sk +421/55/7922455
Strečková, Magdaléna RNDr., PhD.
samostatný vedecký pracovník
mstreckova@saske.sk +421/55/7922455
Sušinová, Anna
ostatný pracovník
+421/55/7922115
Szabó, Juraj Ing., PhD.
vedecký pracovník
jszabo@saske.sk +421/55/7922473
Štofčík, Martin
odborný pracovník ÚSV
mstofcik@saske.sk 055/7922499
Štulajterová, Radoslava Ing., PhD.
samostatný vedecký pracovník
rstulajterova@saske.sk +421/55/7922451
Torkošová, Jana
vedúca sekretariátu, administratívny pracovník
imrsas@saske.sk +421/55/7922402
Varcholová, Dagmara Ing., PhD.
vedecký pracovník
dvarcholova@saske.sk
Vojtko, Marek Ing., PhD.
vedecký pracovník
mvojtko@saske.sk +421/55/7922430
Zurnadzhy, Vadym doc. Mgr., PhD.
vedecký pracovník II.b
vzurnadzhy@saske.sk

 

Technicko-hospodárska správa ústavov SAV Košice

Meno / Pozícia E-mail Telefón
Barger, Gabriel
spojovateľ
+421/55/7922111
Bernátová, Eva
bernatova@saske.sk 055/7922105
Došová Gencková, Katarína
dosova@saske.sk 055/7922108
Eštok, Peter
Gadusová, Monika
vrátnicka
055/7922116
Gajdošová, Glória JUDr.
gajdos@saske.sk 055/ 7922101
Hrabkovská, Andrea Ing.
hrabkovska@saske.sk 055/7922109
Juhásová, Magdaléna
mjuhasov@saske.sk 055/ 7922106
Koppel, Róbert
rkoppel@saske.sk 055/7922104
Kryvka, Tetiana
Kukuruďa, Jozef Ing.
055/7922101
Ľachová, Ľudmila Ing.
lachova@saske.sk 055/7922102
Nagyová, Mária
nagyova@saske.sk 055/7922112
Petro, Ľuboslav
Petrová, Jana
pomocná kuchárka
055/7922121
Rakárová, Jana Mgr.
jkocanova@saske.sk 055/7922114
Sobek, Dušan
sobek@saske.sk 055/7922160
Šmidová, Katarína Ing.
smidova@saske.sk 055/7922114
Štepanovská, Eva
stepanovska@saske.sk 055/ 7922110
Urbanová, Ľuba
urbanova@saske.sk 055/7922109
Vaško, Igor
Zmoray, Martin
mzmoray@saske.sk 055/7922104