Základné info

Gonc, Marek

odborný pracovník ÚSV
Tel.: +421/55/7922 405
Fax: +421/55/7922408