Kontakty

  • Manažment ÚMV SAV, v. v. i.

Riaditeľ:

doc. RNDr. Pavol Hvizdoš, DrSc.
tel +421-55-7922 402
fax +421-55-7922 408
mail phvizdos(at)saske.sk

Zástupca:

RNDr. Ján Mihalik
tel +421-55-7922 403
fax +421-55-7922 408
mail jmihalik(at)saske.sk

Vedecká tajomníčka:

Ing. Alexandra Kovalčíková, PhD.

tel +421-55-7922 426
fax +421-55-7922 408
mail akovalcikova(at)saske.sk

Predseda vedeckej rady:

Ing. Ľubomír Medvecký, PhD.
tel +421-55-7922 451, 460
fax +421-55-7922 408
mail lmedvecky(at)saske.sk

Podpredseda vedeckej rady:

Ing. Alexandra Kovalčíková, PhD.
tel +421-55-7922 426
fax +421-55-7922 408
mail akovalcikova(at)saske.sk

  • Sekretariát – Úsek administratívnej podpory

Vedúca:
Terézia Rácová

tel +421-55-7922 402
fax +421-55-7922 408
mail imrsas(at)saske.sk

Zástupkyňa:
Mgr. Mária Hricová

tel +421-55-7922 404
fax +421-55-7922 408
mail mhricova(at)saske.sk