Základné info

Hrubovčáková, Monika RNDr., PhD.

samostatný vedecký pracovník
Tel.: +42155/7922452
Fax: +421/55/7922408