Základné info

Naughton Duszová, Annamária Ing., PhD.

vedecký pracovník
Tel.: 055/7922412
Fax: 055/7922408