Základné info

Nigutová, Katarína RNDr., PhD.

vedecká pracovníčka
Tel.: 055/7922 432